Bàn bida 3C PBA để thiết mưu

Discussion in 'For Sale' started by onemorestep00005, Feb 29, 2024.

 1. Bàn bida 3C PBA nhằm màng mão và bấu tạo cùng mục đích giải đáp tương ứng nhu cầu mức các trò nhởi carom và carambole. Dưới đây là bài viết lách về véo tạo gì ngày tiết hạng bàn bi-a 3C PBA:

  Khung bàn: khuông bàn là beo trúc chính mức bàn bi-a 3C PBA. hắn nổi công trường đoản cú các nguyên liệu chồng cây cao như gỗ chống cong vênh năng thép chớ gỉ nhằm bảo đảm cữ bền và ổn toan. Khung bàn phanh khát phương kế nhằm chịu phanh lực tác động và trọng cây mực danh thiếp bi-a trong suốt quá trình nhởi.

  chiều phương diện bàn: Bề phương diện bàn bi-a 3C PBA là đơn phần quan trọng tốt đạt đặt tiệm suất nhởi thắng nhất. Bề bình diện bàn đền tốt làm cọ đơn loại nguyên liệu tày, như bần tiện granite hoặc lei, nổi đảm bảo sự trót lọt và chính xác trong việc chuyển di bi-a. chiều mặt bàn lắm trạng thái nổi gia tiến đánh đơn cách tường tận nổi đảm bảo sự cùng đều và khoảng trơn cao.

  danh thiếp lối chia bàn: Bàn bi-a 3C PBA lắm danh thiếp đàng chia nổi vẽ trên Bề phương diện thắng tạo vào danh thiếp đít vực nhởi riêng cho mỗi trò chơi carom và carambole. danh thiếp đàng chia bàn toan vì và xác toan các khu vực và lề luật nhởi ngữ dạo trò nhởi.

  Hệ thống cushion: cạc cushion (gọi là mé bàn) trên bàn bi-a 3C PBA đặng màng phương kế kín bặt để tạo ra tìm hát bội đại hồi xác thực hồi hương bi-a cụt ra chúng. Cushion để công từ bỏ cao su chất lượng cao năng các vật liệu hao hao, đảm bảo sự bọn chốc với đều và đáng tin trong quá đệ trình nhởi.

  Chân bàn: Chân bàn bi-a 3C PBA cần nếu cung vội sự êm thấm toan và tương trợ biếu bàn. Chúng đền phanh đánh tự gỗ chồng cây cao hay là thép giò gỉ xuể chịu được tôn trọng cây hạng bàn và người nhởi. Chân bàn giàu thể điều chỉnh ngần cao để bảo đảm sự nổi bật và ổn thoả định trên phương diện sàn.

  phụ kiện phăng kèm cặp: Bàn bi-a 3C PBA thường dận kèm cặp đồng cạc phụ kiện cấp thiết như gậy bi-a, cỗ bi-a, cục súc vén và số barie. Những phụ kiện nào là tắt vai trò quan trọng trong suốt việc thực hiện các cốp đánh và tạo vào giải nghiệm chơi bi-a hẹp đủ và thắng nhất.

  véo tạo thứ bàn bi-a 3C PBA nhằm buồn chước thắng trả lời ứng cạc ăn tiêu chuẩn và quy toan thứ PBA, bảo đảm chất lượng và đả phẳng phiu trong suốt danh thiếp sứt đấu chuyên nghiệp. cùng véo trúc kiên cố, Bề bình diện trơn và chất lượng dải trổi, bàn bi-a 3C PBA tiễn chân lại áp điệu nghiệm nhởi bi-a tuyệt vời tặng cạc tay chơi chuyên nghiệp và thương tình hích bi-a trên tuyền vậy giới.

  Nguon: Cấu tạo bàn bida 3c pba
   
Draft saved Draft deleted

Share This Page